Tuần cuối trước khi Bế Giảng

Phụ huynh quý mến,

Trong tuần này, các em sẽ tập hát, dâng hoa, dâng hương để sửa soạn cho Thánh Lễ cuối năm và cũng là Bổn Mạng của Dòng. Tuần này cũng là tuần cuối cho chương trình Cereal Drive. Cám ơn quý vị đã ủng hộ nhà trường trong chương trình này. Xem hình cereal mà các em đã đem đến trường.

Trường sẽ đãi các em ăn một bữa kem trong cuối tuần này vì các em đã học thuộc bài hát Quốc Ca Việt Nam và La San Hành Khúc. Trong 2 tuần qua, các em học sinh đã tập hát rất giỏi. Nếu quý vị có thời gian xin xem link dưới dây để nghe con em quý vị hát tiếng Việt rất giỏi.

https://youtu.be/EVpwx-Viq7Q

Xin mời vào trang mạng của trường để xem hình sinh hoạt của ngày gây quỹ crawfish. Địa chỉ của trang mạng là:

www.vietngulasancypress.org

+++++++++++++++++++++++

La San Quán MENU tuần cuối

 

– Bún Bò Huế (nhận đặt qua Email)
– Xôi Bắp
– Chè Đậu Ván
– Chả Giò

– Cà Phê Sữa Đá

Kính mời,
 
Sr. Thoa
++++++++++++++++
Father, please guide me in all your work so that I can touch hearts of my students and inspire them with your love. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + 5 =