VNLS – thứ bẩy 09/21/2013

Location:

14562 Cypress N. Houston Road (closest major intersection – Cypress N. Houston & Telge)
Cypress, TX 77429

Time/Date:
7am-2pm
September , 21, 2013

Khai Giảng của Trường Việt Ngữ La San – niên học 2013-2014

Phụ huynh thân mến,
Tuần vừa qua là ngày Khai Giảng của Trường Việt Ngữ La San. Chúng ta có buổi họp đầu năm với các Phụ Huynh Học Sinh. Trong buổi họp đó, chúng ta đã bầu ra được Hội Phụ Huynh Học Sinh cho trường trong niên học 2013-2014.
Trước hết, Sơ xin thay mặt cho các phụ huynh học sinh & Thầy Cô. CÁM ƠN Anh Nguyễn Lâm (Hội Trưởng) và Chị Ann Moore (Hội Phó) đã tận tụy hết lòng giúp đỡ và lo cho nhà trường trong niên học 2012-2013 vừa qua. Và lần đầu tiên nhà trường có được một website thật đẹp. Xin cám ơn sự hy sinh của Anh Lâm & Chị Ann.
Thứ hai, xin giới thiệu đến với quý phụ huynh. Anh Hội Trưởng Hội Phụ Huynh mới của chúng ta là Anh Phạm Vũ & Chị Lưu Lily là Hội Phó. Xin cám ơn Anh Chị đã tình nguyện đảm trách công việc này.
Thứ ba, như Sơ đã có nói trong buổi họp tuần qua. Thứ bẩy, ngày 21 tháng 9, 2013 – tức là tuần tới. Trường của chúng ta sẽ có buổi GARAGE SALE để gây quỹ cho việc bảo trì trường học. Nếu gia đình nào có đồ đang dùng được mà không cần đến, xin tặng và đem tới tuần này cho nhà trường, để kịp sửa sọan cho cuộc bán Garage sale tuần tới.
Sau cùng, xin giời thiệu. Website của trường Việt Ngữ La San => www.vietngulasancypress.org – Anh Bùi Billy sẽ phụ trách.

Kính thư,Sr. Thoa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


− 1 = 1