Ca Dao Hằng Tuần 19/10/2013

Ngày 19, Tháng 10, Năm 2013

Muốn gia đình vui vẻ,
Phải sạch sẽ gọn gàng.
Có thứ tự lớp la,
Phải ngay hàng thẳng lối.

Ngày 12, Tháng 10, Năm 2013

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành, để đức cho con.

Ngày 05, Tháng 10, Năm 2013

Đồng tiền cha mẹ làm ra,
Mồ hôi nước mắt thật là khó khăn.
Nhớ mà tiết kiệm bản thân,
Nhớ đem chia sẻ tích ân trên trời.

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2013

Nói năng lễ phép nết na,
Chớ nên xấc xược, người ta chê cười.

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2013

Chớ nên lấy trộm của ai,
Tham lam rất xấu, tội này khó tha.

Ngày 14, Tháng 9, Năm 2013

Việt Nam hình chữ S,
Yêu mến hết lòng ta.
Vì yêu nước yêu nhà,
Gắng công mà học tập.

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2013

Tiếng Việt chẳng phải dễ đâu,
Học chăm để nói đúng câu đúng từ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


− 5 = 3