Contact Us

Liên Lạc Nhà Trường La San Cypress

Sr. Thérèse Đê Tạ Thị Thoa, LS.S
balaovietnam@gmail.com

La San Cypress, Texas

11730 N. Kolbe Drive
Cypress, TX 77429
ĐT: (281)894-7756

Nguyện Đường La San
De La Salle Educational Center

14562 Cypress N. Houston Road
Cypress, TX 77429

2013-2014 School Year

Hội Trưởng Hội Phụ Huynh: Anh Phạm Vũ
Phó Hội Phụ Huynh: Chị Lưu Lily

2012-2013 School Year

Hội Trưởng Hội Phụ Huynh: Anh Lam Nguyen
Phó Hội Phụ Huynh: Chi Ann Nguyen Moore

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


− 1 = 5