TIN MỚI – NEWS

  • Nguyện Đường La San & Trường học-1 Nguyện Đường La San & Trường học-2 Nguyện Đường La San & Trường học-3 Nhà Nguyện Hội Trường Sr. Thoa  www.vietngulasancypress.org++++++++++++++++Father, please guide me in all your work so [...]
  • Kết quả xổ số

    January 23, 2018 0
    Grand Prize (Lô Độc Đắc) – # 07100 1st Prize (Lô Hạng Nhất) – # 20257 2nd Prize (Lô Hạng Nhì) – # 13369 3rd Prize (Lô Hạng Ba) – #06452 3 Consolation Prize: – [...]
  •   Sr. Thoa www.vietngulasancypress.org ++++++++++++++++ Father, please guide me in all your work so that I can touch hearts of my students and inspire them with your love. Amen.  

Trường Việt Ngữ La San

Chúa Giê su Ngự Trị lòng Ta - Luôn Luôn!
Live Jesus in Our Hearts - Forever!
Vive Jesus Dans Nos Coeurs - À Jamais!

Documents

Recent Comments

" Phép Lạ Cao Cả Nhất Bạn Có Thể Làm Được Là Cảm Hóa Con Tim Học Sinh Mình." - "To Touch The Hearts Of Your Students Is The Greatest Miracle You Can Perform." St. John Baptist De La Salle Med. 139.3